Supur

Name of the Elected Representative Address Designation Mobile No.
Prasanta Mandal Dubraj pur P.O-Khatra Pradhan 9547743613
Alaka Sardar Supur P.O – Supur Upa Pradhan 7602752196
Jaba Bhuinya Bhangaher P.O -Mosanjhar G.P Member
Tapasi Bauri Radhamohanpur PO-Gpberda Sanchalak 9932360676
Ram Chandra Murmu Dhrramouli P.O -Supur G.P Member
Goutam Pati Kankata PO-Arkama Sanchalak 8900557792
Purabi Mandal Domnasole P.O -Arkama Sanchalak 8759970159
Achala Bauri Bhedura P.O – Muragram G.P Member
Bikash Benerjee Balarampur Po- Supur G.P Member
Sova Ghosh Bhangaher P.O Mosanjhar G.P Member 9735109979
Tapasi Bauri Pratapur P.O -Supur G.P Member
Badyanath Mandal Baragarh P.O -Supur G.P Member 9002280837
Monimala Mahato Muragram P.O -Muragram G.P Member 8670060650
Rajkumar Bauri Dabar P.O -Muragram Sanchalak 8016364313
Asish Rajak Dhabarhar P.O Khatra G.P Member